Project aanpak

Het gebeurt op veel plaatsen in Nederland: burgers trekken hun tuin een stukje te ver door, schuren en schuttingen worden op uw eigendom geplaatst of bedrijven eigenen zich extra parkeerplaatsen toe. Soms is deze ingebruikname begrijpelijk maar uiteindelijk is het gebruik wettelijk niet toegestaan en het schept rechtsongelijkheid ten aanzien van burgers die zich wel aan de regels houden. Onrechtmatig gebruik van uw grond en openbare ruimte is ongewenst. Bureau Dinsdag neemt het project van A tot Z voor u uit handen nemen.

Het project!

Ongeregistreerd gebruik van uw grond en openbaar groen is ongewenst. Een groot nadeel van de aanpak van dit ongeregistreerde gebruik voor u is, dat er geen beschikbare uren zijn. U hebt simpel weg de tijd niet naast uw andere werkzaamheden. Bureau Dinsdag neemt dit traject graag voor u uit handen. Van het inventariseren van grondgebruik tot het ontwikkelen van het beleidsvoorstel en de communicatie met de inwoners/ bedrijven tot het gebruik gelegaliseerd is. Ook zijn wij gespecialiseerd op het gebied van verjaringen.

Resultaat

Met de verkoop van reststroken genereren we inkomsten voor uw gemeente waarmee u mogelijk het project kunt financieren of zelfs extra gelden binnenhaalt. Maak gebruik van de kennis en ervaring van Bureau Dinsdag!

Rechtvaardig voor de burger

Met een goed en rechtvaardig handhavingsbeleid schept u duidelijkheid. U staat voor gelijke behandeling en creëert daarmee begrip en waardering bij de burger.

Resultaat: inkomsten voor uw gemeenten door de verkoop van reststroken en duidelijkheid en rechtvaardigheid voor de inwoners.